Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

706. Pravilnik o spremembah Pravilnika o tekmovanju Moja občina lepa in urejena, stran 1499.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 29/11, z dne 18. 4. 2011) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 9. redni seji dne 16. 2. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o tekmovanju Moja občina lepa in urejena
1. člen
S tem pravilnikom se spremenita dela besedila dveh členov Pravilnika o tekmovanju »Moja občina – lepa in urejena«:
1) prvi odstavek 5. člena, ki se po novem glasi:
»5. člen
Komisijo imenuje župan za vsako leto posebej in šteje 3 člane.«
in
2) prvi odstavek 9. člena, ki se po novem glasi:
»9. člen
Vsak kriterij se točkuje od 1 (najmanj) do 10 (največ). Ocenjevalni list se prilagodi za vsako tekoče leto smiselno glede na izbor kategorij za ocenjevanje v tekočem letu.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-1/2012
Hrpelje, dne 16. februarja 2012
Po pooblastilu župana
Podžupan
Peter Boršić l.r.