Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

704. Odlok o imenovanju ulic v naselju Hrpelje, stran 1498.

Na podlagi 21. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08) ter 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 29/11) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 9. redni seji dne 16. 2. 2012 sprejel
O D L O K
o imenovanju ulic v naselju Hrpelje
1. člen
Na območju naselja Hrpelje se imenujeta dve novi ulici. Prva katera poteka vzporedno z Rožno ulico in je v grafični prilogi označena s številko 1 se imenuje v »Gozdna pot« ter druga, katera se z južne strani priključi na Rožno ulico in je označeno v grafični prilogi s številko 2 se imenuje v »Prisojna ulica«.
2. člen
Natančen prikaz poteka ulic je razviden iz grafične priloge v merilu 1:5000 in je sestavni del tega odloka.
3. člen
Geodetska uprava mora najpozneje v 30 dneh po začetku veljavnosti tega odloka evidentirati spremembo podatka o območjih naselij v registru prostorskih enot.
4. člen
Vsi stroški povezani z imenovanjem ulic bremenijo investitorja gradnje »gozdnih kresničk« ter posamezne lastnike že zgrajenih objektov.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 031-4/2011-2
Hrpelje, dne 16. februarja 2012
Po pooblastilu župana
Podžupan
Peter Boršić l.r.