Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

694. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja, stran 1473.

Na podlagi 213. člena v zvezi z 266. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 38/10 – ZUKN, 61/10 – ZSVarPre, 40/11 – ZSVarPre-A, 79/10 – ZPKDPIZ in 110/11 – ZDIU12) je Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 27. februarja 2012 sprejel
S K L E P
o spremembah Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja
I
V Sklepu o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja (Uradni list RS, št. 111/00, 17/02, 22/02, 19/03, 17/04, 17/05, 23/06, 23/07, 29/07 – popr., 21/08, 111/08, 18/09, 24/10, 25/10 – popr., 26/10 – popr. in 17/11) se v točki III znesek »6,31« nadomesti z zneskom »6,44«.
II
V prvem in drugem odstavku točke IV se znesek »9,44« nadomesti z zneskom »9,63«.
III
V točki V se znesek »9,44« nadomesti z zneskom »9,63«.
IV
V točki VI se znesek »12,59« nadomesti z zneskom »12,84«.
V
V prvem odstavku točke VII se znesek »31,51« nadomesti z zneskom »32,14«.
V tretjem odstavku točke VII se znesek »157,54« nadomesti z zneskom »160,69« ter znesek »13,13« se nadomesti z zneskom »13,39«.
VI
V točki IX se znesek »3,15« nadomesti z zneskom »3,21«.
VII
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. aprila 2012.
Št. 9000-25/2012
Ljubljana, dne 27. februarja 2012
EVA 2012-2611-0029
Svet Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije
Anka Tominšek l.r.
Predsednica Sveta Zavoda