Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

693. Sklep o razrešitvi in imenovanju v 4. okrajni volilni komisiji III. volilne enote, stran 1472.

Na podlagi 34. in 37. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1 in 54/07 – odločba US) je Državna volilna komisija na 84. seji 1. 3. 2012 sprejela
S K L E P
o razrešitvi in imenovanju v 4. okrajni volilni komisiji III. volilne enote
V 4. okrajni volilni komisiji III. volilne enote s sedežem v Ljubljana Vič - Rudnik
se razreši:
– dolžnosti člana:
Peter Bartol
in
se imenuje:
– za člana:
Janez Gašperšič, Litijska cesta 186, Ljubljana.
Št. 040-4/2012-10
Ljubljana, dne 1. marca 2012
Anton Gašper Frantar l.r.
Predsednik