Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2012 z dne 24. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2012 z dne 24. 2. 2012

Kazalo

593. Uredba o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev, stran 1239.

Na podlagi 1. in 2. točke prvega odstavka 8. člena in 1. točke 9. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) ter v zvezi z 2. členom Uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št. 80/00 in 17/04) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev
1. člen
(1) S to uredbo se določa najvišja cena proizvodov in storitev, razvrščenih v Uredbi (ES) št. 451/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o novi statistični klasifikaciji proizvodov po dejavnosti (CPA) in razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3696/93 (UL L št. 145 z dne 4. 6. 2008, str. 65), v podrazredih:
– 36.00 voda,
– 37.00 ravnanje z odplakami,
– 38.00 zbiranje in odvoz odpadkov ter ravnanje z njimi.
(2) Pri dejavnostih iz prejšnjega odstavka se cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki so bile oblikovane v skladu z veljavnimi predpisi na področju oblikovanja cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja in določene na dan 28. februarja 2012, določijo kot najvišje.
2. člen
Ne glede na drugi odstavek prejšnjega člena se v primeru povišanja višine stroškov okoljskih dajatev, plačila za vodno pravico ali vodnih povračil cena storitve obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja lahko poviša, in sicer za največ višino povišanja stroškov okoljskih dajatev, plačila za vodno pravico ali vodnih povračil.
3. člen
Ta uredba začne veljati 28. februarja 2012 in velja šest mesecev.
Št. 00726-1/2012
Ljubljana, dne 23. februarja 2012
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost