Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2012 z dne 24. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2012 z dne 24. 2. 2012

Kazalo

536. Pravilnik o blagu, za katero se izda garancija za brezhibno delovanje, stran 1131.

Na podlagi 19. člena Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 46/06 – odl. US, 126/07, 86/09 in 78/11) izdaja minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
P R A V I L N I K
o blagu, za katero se izda garancija za brezhibno delovanje
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa blago, za katero mora biti izdana garancija za brezhibno delovanje, pričetek teka garancijskega roka in najkrajše obdobje garancije.
2. člen
(blago, za katero se izda garancija za brezhibno delovanje)
Garancija za brezhibno delovanje za obdobje najmanj enega leta se izda za naslednje vrste blaga:
1. Proizvodi za gospodinjsko in podobno uporabo, in sicer:
– plinske naprave za kuhanje, ogrevanje ter hlajenje vode,
– električni aparati za ogrevanje, klimatizacijo in ventilacijo prostorov,
– električni aparati za pripravljanje in hrambo hrane,
– električni aparati za pranje, čiščenje in vzdrževanje,
– električni aparati za pomivanje,
– električni aparati za ogrevanje vode,
– električni aparati za nego telesa,
– električno orodje,
– električne črpalke,
– električni usmerniki, napajalniki in polnilniki akumulatorskih baterij,
– električni šivalni in pletilni stroji,
– fotografski aparati,
– ure, ki se prodajajo kot samostojni merilniki časa,
– glasbila,
– gospodinjske tehtnice,
– hišno, pisarniško in šolsko pohištvo,
– stavbno pohištvo.
2. Proizvodi avtomobilske in podobne industrije, in sicer:
– cestna motorna in priklopna vozila ter vozila s pomožnim motorjem in motorna kolesa,
– motorji za cestna motorna vozila ter vozila s pomožnim motorjem, ki so dana v promet kot posebni proizvodi,
– štirikolesniki na motorni pogon, za katere se ne uporabljajo predpisi o homologaciji po predpisih o motornih vozilih,
– električna vozila in kolesa,
– kolesa,
– otroški vozički;
– otroški avto-sedeži,
– vodna rekreacijska plovila,
– gume za cestna motorna in priklopna vozila, vozila s pomožnim motorjem in kmetijske stroje,
– akumulatorske baterije, razen akumulatorskih baterijskih vložkov splošne rabe.
3. Stroji in naprave za kmetijstvo in za obdelavo majhnih površin, in sicer:
– kmetijski traktorji in njihovi priklopniki,
– stroji in naprave za obdelavo in urejanje vrtov, trate in žive meje,
– stroji in naprave za setev, nego in zaščito rastlin,
– stroji in naprave za žetev in spravilo pridelkov,
– stroji in naprave za čiščenje, sortiranje, pakiranje in transport kmetijskih pridelkov,
– stroji in naprave za pripravljanje in raznašanje živinske krme,
– oprema za rejo živali za prehrano.
4. Proizvodi informacijske tehnologije, in sicer:
– radijska in telekomunikacijska terminalska oprema,
– radijsko vodene naprave,
– osebni, dlančni in podobni računalniki,
– vgradne komponente za osebne in podobne računalnike,
– periferna oprema, ki se priključuje na osebne in podobne računalnike,
– računalniška komunikacijska oprema,
– kalkulatorji in računski stroji,
– stroji za fotokopiranje in razmnoževanje,
– navigacijske naprave.
5. Športna oprema in rekviziti, in sicer:
– športna oprema in rekviziti, ki imajo lastnost mehanizma,
– sestavni deli športne opreme in rekvizitov, ki imajo lastnost mehanizma,
– športno in lovsko orožje.
6. Proizvodi s področja radio-komunikacij, avdio- in video-tehnike in naprav, ki se nanje priključujejo, in sicer:
– radijski in televizijski sprejemniki,
– naprave za snemanje in reprodukcijo avdio- in video­zapisov vseh formatov,
– ojačevalniki in pretvorniki signalov,
– sprejemniki signalov,
– naprave za daljinsko krmiljenje,
– sestavni deli za kabelske distribucijske sisteme,
– naprave za napajanje naprav iz prejšnjih alinej tega odstavka,
– slušalke,
– mikrofoni.
7. Elektro-medicinski pripomočki, namenjeni osebni uporabi, in sicer:
– naprave za kontrolo in rehabilitacijo sluha,
– naprave za pomoč slepim,
– vse vrste ortopedskih in protetičnih mehanizmov,
– elektro-medicinske naprave za merjenje telesnih parametrov, kot na primer: merilnik srčnega utripa, krvnega tlaka, krvnega sladkorja in podobno,
– električni aparati, namenjeni izboljšanju zdravstvenega stanja in telesnega počutja.
8. Naprave za varstvo pred požarom, in sicer:
– ročni in prevozni gasilni aparati.
9. Čistilne naprave:
– male komunalne čistilne naprave do 50 PE.
3. člen
(rabljeno blago, za katero se izda garancija za brezhibno delovanje)
Garancija za brezhibno delovanje za obdobje najmanj enega meseca se izda za naslednje rabljeno blago:
– cestna motorna vozila,
– priklopna vozila,
– vozila s pomožnim motorjem.
4. člen
(pričetek teka garancije)
Garancijski rok začne teči z dnem izročitve blaga potrošniku.
5. člen
(prehodno obdobje za določene proizvode)
Za blago iz pete in sedemnajste alinee prvega odstavka, tretje, četrte, pete, šeste, sedme in osme alinee drugega odstavka, druge in devete alinee četrtega odstavka, četrte, osme in devete alinee šestega odstavka, pete alinee sedmega odstavka in prve alinee devetega odstavka 2. člena tega pravilnika proizvajalci izdajo garancijo za brezhibno delovanje najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve tega pravilnika.
6. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-424/2011/18
Ljubljana, dne 21. februarja 2012
EVA 2011-2111-0098
mag. Radovan Žerjav l.r.
Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti