Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2012 z dne 17. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2012 z dne 17. 2. 2012

Kazalo

491. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obdelave in odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, stran 1042.

Na podlagi 5. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09) ter 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06, 69/10) v skladu z določili Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 70/08 in 108/09) in Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 57/11) je Občinski svet Občine Rogašovci na 11. seji dne 3. 2. 2012 sprejel
S K L E P
o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obdelave in odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
I.
Občina Rogašovci bo ceno storitve javne službe obdelave in odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov subvencionirala v delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture. Subvencioniranje cene uporabe javne infrastrukture za leto 2012 znaša 40 %. Obseg subvencioniranja se bo postopno zniževal, in sicer po 5 % letno do popolne odprave subvencioniranja.
II.
Občina Rogašovci bo subvencionirala ceno uporabe javne infrastrukture le za tiste uporabnike, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti. Sredstva subvencije bo občina pokrila iz lastnih sredstev občinskega proračuna.
III.
Sredstva subvencije bo Občina Rogašovci nakazovala javnemu podjetju Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., kot regijskemu izvajalcu javne službe obdelave in odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, na podlagi posebej sklenjene pogodbe.
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2012 naprej.
Št. 354-2/2012-9
Rogašovci, dne 3. februarja 2012
Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.

AAA Zlata odličnost