Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2012 z dne 17. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2012 z dne 17. 2. 2012

Kazalo

473. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov, komisij in delovnih teles Občine Brežice, stran 1010.

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09, 3/10), v skladu s 34.a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10) je Občinski svet Občine Brežice na 13. redni seji dne 6. 2. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov, komisij in delovnih teles Občine Brežice
1. člen
Spremeni se naziv Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov, komisij in delovnih teles Občine Brežice (Uradni list RS, št. 15/07, 39/07, 97/07), ki sedaj glasi:
»Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov nadzornega odbora ter članov drugih komisij in delovnih teles Občine Brežice«.
2. člen
Deveti člen pravilnika se spremeni tako, da se:
– v prvem odstavku znesek »285« nadomesti z zneskom »281,53«,
– v drugem odstavku znesek »142,5« nadomesti z zneskom »140,76«.
3. člen
Spremeni se 10. člen pravilnika, in sicer tako, da se
znesek »55« nadomesti z zneskom »54,33«.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 3. 2012.
Št. 901-3/2007
Brežice, dne 7. februarja 2012
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost