Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2012 z dne 17. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2012 z dne 17. 2. 2012

Kazalo

467. Sklep o izvzemu iz javnega dobra, stran 995.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 97/03 Odl. US: U-I-152/00-23, 41/04 – ZVO-1, 45/04, 47/04, 62/04 Odl. US: U-I-1/03-15, 102/04 – UPB1 (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US: U-I-150-04-19, 120/06 Odl. US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.), 20/11 Odl. US: U-I-165/09-34) ter 30. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09 – UPB2) je Občinski svet Občine Bled na 6. redni seji dne 29. 11. 2011 sprejel
S K L E P
o izvzemu zemljišč parc. št. 890/2 in 890/4, k.o. Bled, iz javne rabe. V postopku je bilo ugotovljeno, da zemljišči, knjiženi kot javno dobro v lasti Občine Bled, v naravi nimata funkcije javnega dobra za Občino Bled. Zemljišči parc. št. 890/2 in 890/4, k.o. Bled, se z izvzemom javnega dobra preneseta v last Občine Bled.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 034-9/2011-6
Bled, dne 3. februarja 2012
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.

AAA Zlata odličnost