Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2012 z dne 17. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2012 z dne 17. 2. 2012

Kazalo

466. Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in k subvencioniranju cene te storitve v letu 2012, stran 995.

Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB 2), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08 in 5/09) ter 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09) je Občinski svet Občine Beltinci na 13. redni seji dne 2. 2. 2012 sprejel
S O G L A S J E
k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in k subvencioniranju cene te storitve v letu 2012
1. člen
Občinski svet Občine Beltinci soglaša, da bo ekonomska cena storitve pomoč družini na domu od 1. 1. 2012 znašala 17,90 EUR na uro. V ekonomsko ceno so vključeni stroški storitve pomoč družini na domu do uporabnika storitve (stroški neposredne socialne oskrbe) v višini 14,47 EUR na uro in stroški strokovnega vodenja v višini 3,44 EUR na uro.
2. člen
Kot osnova za plačilo cene storitve do uporabnikov storitve pomoč družini na domu se določi cena v višini 7,23 EUR za efektivno uro, kar predstavlja 50 % cene do uporabnika. Razliko do polne cene storitve 17,90 EUR priznava Občina Beltinci kot subvencijo v višini 7,24 EUR na uro za neposredno socialno oskrbo, kar predstavlja 50 % subvencioniranja cene storitve do uporabnika in subvencijo v višini 3,44 EUR na uro za stroške vodenja. Subvenciji se bosta pokrivali iz sredstev občinskega proračuna na področju socialnega varstva.
3. člen
Centru za socialno delo Murska Sobota se bodo sredstva za izvajanje storitve pomoči družini na domu nakazovala mesečno, na podlagi posebej sklenjene pogodbe.
Št. 032-01/2012-13-159/V
Beltinci, dne 2. februarja 2012
Župan
Občine Beltinci
dr. Matej Gomboši l.r.