Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2012 z dne 17. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2012 z dne 17. 2. 2012

Kazalo

460. Sklepi o razrešitvah in imenovanjih v okrajnih volilnih komisijah in volilnih komisijah volilnih enot, stran 978.

Na podlagi 34. in 37. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1 in 54/07 – odločba US) je Državna volilna komisija na 82. seji 13. februarja 2012 sprejela
S K L E P E
o razrešitvah in imenovanjih v okrajnih volilnih komisijah in volilnih komisijah volilnih enot
V 2. okrajni volilni komisiji IV. volilne enote s sedežem v Ribnici,
se razreši:
– dolžnosti člana:
Franc Lapajne
in
se imenuje:
– za članico:
Irma Grbec, roj. 20. 3. 1966, stanujoča Grčarice 33, 1331 Dolenja vas.
V 6. okrajni volilni komisiji IV. volilne enote s sedežem Ljubljana Moste - Polje
se razreši:
– dolžnosti namestnika člana:
Daniel Valentine
in
se imenuje:
– za namestnico člana:
Jasmina Velagić, roj. 17. 1. 1984, stanujoča Šmartinska 238b, 1260 Ljubljana.
V volilni komisiji VI. volilne enote s sedežem v Novem mestu
se razreši:
– dolžnosti predsednice:
Milojka Gutman
in
se imenuje:
– za predsednico:
Marjetica Žibert, roj. 30. 9. 1957, stanujoča Aškerčeva 5, 8000 Novo mesto.
Št. 040-4/2012
Ljubljana, dne 13. februarja 2012
Anton Gašper Frantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost