Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2012 z dne 17. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2012 z dne 17. 2. 2012

Kazalo

456. Sklep o določitvi kandidatov, ki v skladu z drugim odstavkom 14. člena Zakona o poslancih opravljajo funkcije poslancev namesto poslancev, ki opravljajo funkcije v Vladi, stran 973.

Na podlagi 14. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 39/11) ter 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo in 105/10) je Državni zbor na seji dne 14. februarja 2012 sprejel naslednji
S K L E P
V času, ko poslanka in poslanci, ki so prevzeli funkcijo v Vladi, v skladu s prvim odstavkom 14. člena Zakona o poslancih ne morejo opravljati funkcije poslanca, opravljajo to funkcijo v skladu z drugim odstavkom 14. člena Zakona o poslancih od današnjega dne:
– namesto Franca Bogoviča, Roman Žveglič, roj. 3. 4. 1964, stanujoč Stržišče 4, Zabukovje;
– namesto Zvonka Černača, Patricija Šulin, roj. 25. 11. 1965, stanujoča Cankarjeva ulica 48, Nova Gorica;
– namesto Karla Viktorja Erjavca, Marija Plevčak, roj. 25. 1. 1945, stanujoča Latkova vas 227, Latkova vas;
– namesto dr. Vinka Gorenaka, Ivan Pišek, roj. 7. 4. 1965, stanujoč Zlatoličje 105, Zlatoličje;
– namesto Ljudmile Novak, Janez Vasle, roj. 27. 5. 1944, stanujoč Gregorčičeva 16, Domžale;
– namesto mag. Andreja Vizjaka, mag. Damjana Petavar Dobovšek, roj. 28. 5. 1966, stanujoča Pot na brod 2, Radeče,
– namesto mag. Radovana Žerjava, Jasmina Opec, roj. 2. 8. 1985, stanujoča Jezera 22, Rakičan.
Št. 020-02/12-22/11
Ljubljana, dne 14. februarja 2012
EPA 147-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik