Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2012 z dne 27. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2012 z dne 27. 1. 2012

Kazalo

249. Akt o spremembah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina, stran 503.

Na podlagi drugega odstavka 32. člena in prve alineje a) točke 87. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10 in 37/11 – odl. US) ter prve alineje a) točke 6. člena in druge alineje prvega odstavka 11. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencija Republike Slovenije za energijo (Uradni list RS, št. 63/04 in 95/04) Javna agencija Republike Slovenije za energijo izdaja
A K T
o spremembah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina
1. člen
V Aktu o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 59/10) se v 12. členu dodajo novi tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
»(3) Prekoračitev pogodbene prenosne zmogljivosti iz prejšnjega odstavka se za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, ki je oskrbovano iz prenosnega omrežja zemeljskega plina na dveh ali več med seboj z distribucijskim omrežjem zemeljskega plina povezanih predajnih mestih (v nadaljevanju: povezana predajna mesta) znotraj istega distribucijskega omrežja zemeljskega plina znotraj posamezne lokalne skupnosti, obračuna tako, da se šteje, da vsota pogodbenih zakupljenih prenosnih zmogljivosti na teh povezanih predajnih mestih določa zakup prenosnih zmogljivosti predajnega mesta e. Sistemski operaterji distribucijskih omrežij zemeljskega plina so dolžni sistemskemu operaterju pred sklenitvijo pogodbe o dostopu oziroma ob vsaki spremembi, ki se nanaša na povezana predajna mesta, predložiti seznam predajnih mest za vsako lokalno skupnost, v kateri izvajajo dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina. Če sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina pravočasno ne predloži navedenega seznama ali predloži nepopoln seznam, se za predajno mesto, ki v seznamu ni navedeno obračuna prekoračitev pogodbene prenosne zmogljivosti po drugem odstavku tega člena.
(4) Sistemski operaterji distribucijskih omrežij zemeljskega plina sklenejo s sistemskim operaterjem pogodbe o dostopu do prenosnega omrežja, tako da določijo zakupljeno zmogljivost vsakega od predajnih mest ločeno, pri čemer tako zakupljena zmogljivost ne sme presegati maksimalne tehnične zmogljivosti posameznega predajnega mesta.
(5) Določbe poglavja 2.1.3 tega akta se za namen obračunavanja prekoračitev pogodbene prenosne zmogljivosti smiselno uporabljajo za predajna mesta območij iz tretjega odstavka tega člena, tako da oznaka predajnega mesta e predstavlja skupno predajno mesto. V ta namen se pogodbene prenosne zmogljivosti posameznih povezanih predajnih mest iz tretjega odstavka tega člena seštevajo.«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta akt začne veljati 1. februarja 2012.
Št. 26-111/2011-14/345
Maribor, dne 16. januarja 2012
EVA 2012-2111-0027
Predsednik sveta
Javne agencije Republike Slovenije za energijo
dr. Evgen Dervarič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti