Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2012 z dne 27. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2012 z dne 27. 1. 2012

Kazalo

247. Pravilnik o spremembah Pravilnika o izračunu povprečne donosnosti do dospetja državnih vrednostnih papirjev, stran 494.

Na podlagi petega odstavka 298. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 112/06 – odl. US, 114/06 – ZUTPG, 10/08 – ZVarDod, 98/09 – ZIUZGK, 27/10 – odl. US, 38/10 – ZUKN, 61/10 – ZSVarPre, 79/10 – ZPKDPIZ, 94/10 – ZIU, 94/11 – odl. US in 105/11 – odl. US) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o izračunu povprečne donosnosti do dospetja državnih vrednostnih papirjev
1. člen
V Pravilniku o izračunu povprečne donosnosti do dospetja državnih vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 120/05, 114/06 – ZUE, 66/08 in 23/11) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Povprečna donosnost se izračuna enkrat letno iz letnih povprečnih donosnosti za predhodnih 24 mesecev in velja 12 mesecev od dneva izračuna (od januarja do decembra vsakega leta).«.
2. člen
8. člen se spremni tako, da se glasi:
'8. člen
Povprečna donosnost iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika je enaka:
pri čemer je:
– PD – povprečna donosnost,
– LD(i) – letna povprečna donosnost za posamezno obdobje v predhodnem obdobju, kjer gre i=1, …, 24.'.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se prvič uporabi za izračun povprečne donosnosti za obdobje od januarja do decembra 2012.
Št. 007-28/2012/6
Ljubljana, dne 23. januarja 2012
EVA 2012-1611-0019
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti