Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2012 z dne 27. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2012 z dne 27. 1. 2012

Kazalo

245. Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvrševanju varnostnih ukrepov obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu, obveznega psihiatričnega zdravljenja na prostosti in obveznega zdravljenja alkoholikov in narkomanov, stran 492.

Na podlagi 148. in 150. člena Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 40/09 in 9/11 – ZP-1G) izdaja minister za zdravje v soglasju z ministrom za pravosodje
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o izvrševanju varnostnih ukrepov obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu, obveznega psihiatričnega zdravljenja na prostosti in obveznega zdravljenja alkoholikov in narkomanov
1. člen
V Pravilniku o izvrševanju varnostnih ukrepov obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu, obveznega psihiatričnega zdravljenja na prostosti in obveznega zdravljenja alkoholikov in narkomanov (Uradni list RS, št. 84/09) se v 2. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu izvršuje Enota za forenzično psihiatrijo Oddelka za psihiatrijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor (v nadaljnjem besedilu: Enota za forenzično psihiatrijo).«.
2. člen
V naslovu II. poglavja se besedilo »psihiatrični bolnišnici« nadomesti z besedilom »Enoti za forenzično psihiatrijo«.
3. člen
V 3. členu se besedilo »psihiatrični bolnišnici (v nadaljnjem besedilu: bolnišnica)« nadomesti z besedilom »Enoti za forenzično psihiatrijo«, beseda »bolnišnice« pa z besedilom »Univerzitetnega kliničnega centra Maribor (v nadaljnjem besedilu: direktor)«.
4. člen
V 6. členu se v naslovu člena beseda »bolnišnico« nadomesti z besedilom »Enoto za forenzično psihiatrijo ».
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(1) V Enoto za forenzično psihiatrijo se sprejmejo osebe na podlagi odločbe sodišča, ki ji je priloženo izvedensko mnenje.«.
V drugem odstavku se beseda »bolnišnico« nadomesti z besedilom »Enoto za forenzično psihiatrijo«.
Tretji odstavek se črta, dosedanji četrti odstavek pa postane tretji odstavek.
5. člen
V 7. členu se v prvem odstavku beseda »bolnišnici« nadomesti z besedilom »Enoti za forenzično psihiatrijo«, beseda »bolnišnice« pa črta.
V drugem odstavku se beseda »bolnišnici« nadomesti z besedilom »Enoti za forenzično psihiatrijo«.
6. člen
(1) Direktor imenuje strokovno skupino iz 3. člena pravilnika najpozneje v osmih dneh od dneva uveljavitve tega pravilnika.
(2) Strokovne skupine pri psihiatričnih bolnišnicah, imenovane na podlagi 3. člena pravilnika, prenehajo z delom po premestitvi oseb, ki jim je bil izrečen varnostni ukrep psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu, v Enoto za forenzično psihiatrijo.
(3) Osebe iz prejšnjega odstavka, ki so bile pred uveljavitvijo tega pravilnika sprejete v psihiatrične bolnišnice na podlagi odločbe sodišča, se premestijo v Enoto za forenzično psihiatrijo po 1. juniju 2012, najpozneje pa do 1. julija 2012.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. februarja 2012.
Št. 0070-104/2011/15
Ljubljana, dne 14. decembra 2011
EVA 2011-2711-0050
Dorijan Marušič l.r.
Minister
za zdravje
 
Soglašam!
 
Aleš Zalar l.r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti