Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2012 z dne 27. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2012 z dne 27. 1. 2012

Kazalo

235. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Turnišče, stran 454.

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 70/08 in 108/09), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 3. člena Zakona o prekrških (ZP-1-UPB4, Uradni list RS, št. 3/07, 17/08, 21/08, 108/09), 3. in 6. člena Odloka o javnih gospodarskih službah v Občini Turnišče (Uradni list RS, št. 55/96) in 11. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 93/07 in 77/10) je Občinski svet Občine Turnišče na 8. redni seji dne 19. 12. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Turnišče
1. člen
V Odloku o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 73/10) se besedilo prvega odstavka 2. člena spremeni tako, da glasi:
»Z objekti in napravami za oskrbo s pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja upravlja javno podjetje VARAŠ družba za komunalne storitve d.o.o.«
2. člen
Tretji člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Izvajalec iz prejšnjega člena tega odloka izvaja javno službo v Občini Turnišče na naslednjih oskrbovalnih območjih:
+--------------------------------+----------------------------+
|MID NASELJA           |NASELJE           |
+--------------------------------+----------------------------+
|10107954            |GOMILICA          |
+--------------------------------+----------------------------+
|10108098            |NEDELICA          |
+--------------------------------+----------------------------+
|10108152            |RENKOVCI          |
+--------------------------------+----------------------------+
|10108217            |TURNIŠČE          |
+--------------------------------+----------------------------+
Oskrbovalna območja so prikazana na karti oskrbovalnih območij, ki je sestavni del tega odloka.«
3. člen
Spremeni se besedilo 5. točke 40. člena in se glasi:
»5. Odvzema vodo iz hidranta v nasprotju z 32. členom.«
4. člen
Spremeni se besedilo 46. člena in se glasi:
»Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o oskrbi in odjemu pitne vode na območju Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 9/00).«
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 68/2011-8/R
Turnišče, dne 19. decembra 2011
Župan
Občine Turnišče
Slavko Režonja l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti