Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2012 z dne 27. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2012 z dne 27. 1. 2012

Kazalo

210. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva, stran 389.

Na podlagi tretjega odstavka 22.a člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10 – ZIU, 107/10 in 35/11) in 10. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10, 94/10 – ZIU, 10/11, 45/11, 53/11 in 86/11) izdaja minister za šolstvo in šport
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva
1. člen
V Pravilniku o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva (Uradni list RS, št. 81/06, 22/08, 39/08 – popr., 104/09 in 4/10) se 7. člen spremeni tako, da se glasi:
»7. člen
(merila)
Višina dela plače za delovno uspešnost direktorja vrtca, osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom, zavoda za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbene šole, srednje šole, dijaškega doma, višje strokovne šole, organizacije za izobraževanje odraslih oziroma druge osebe javnega prava ali njene organizacijske enote (v nadaljevanju: zavoda) je odvisna od izpolnitve letnega programa zavoda in zagotavljanja dodatnih materialnih sredstev za delo zavoda.«
2. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen
(ovrednotenje meril za ugotavljanje delovne uspešnosti)
Izpolnitev letnega programa dela ter zagotavljanje dodatnih materialnih sredstev za delo zavoda se ovrednoti na naslednji način:
1. Realizacija obsega programa – do 25 %
2. Kakovost izvedbe programa – do 35 %
3. Razvojna naravnanost zavoda – do 35 %
4. Zagotavljanje materialnih pogojev – do 5 %.«
3. člen
9. člen se črta.
4. člen
10. člen se črta.
5. člen
11. člen se črta.
6. člen
12. člen se črta.
7. člen
V 13. členu se za besedo »Direktorju« črta »organizacije za izobraževanje odraslih in direktorju«.
8. člen
14. člen se črta.
9.
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-85/2011
Ljubljana, dne 23. januarja 2012
EVA 2011-3311-0077
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti