Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2012 z dne 9. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2012 z dne 9. 1. 2012

Kazalo

66. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za delo svetniških skupin v Občini Beltinci, stran 128.

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 76/08, 79/09, 51/10), 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09) ter 15. člena Poslovnika Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 63/10) je Občinski svet Občine Beltinci na 12. redni seji dne 22. 12. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za delo svetniških skupin v Občini Beltinci
1. člen
V Pravilniku o pogojih za delo svetniških skupin v Občini Beltinci (Uradni list RS, št. 47/05) se spremeni prvi odstavek 4. člena tako da se glasi:
»Občinski svet določi svetniške skupine in na predlog svetniških skupin njihove skrbnike ter višino finančnih sredstev za delo svetniških skupin v proračunu občine za posamezno leto. Mesečni znesek za posameznega svetnika v svetniški skupini se izračuna po formuli: primerna poraba Občine Beltinci x 0,3 %:19.«.
2. člen
16. člen se črta.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2011-12-154/V
Beltinci, dne 22. decembra 2011.
Župan
Občine Beltinci
dr. Matej Gomboši l.r.

AAA Zlata odličnost