Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2012 z dne 9. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2012 z dne 9. 1. 2012

Kazalo

65. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu financiranja političnih strank v Občini Beltinci, stran 127.

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (ZPolS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05, 103/07) in 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09) je Občinski svet Občine Beltinci na 12. redni seji dne 22. 12. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu financiranja političnih strank v Občini Beltinci
1. člen
V Odloku o načinu financiranja političnih strank v Občini Beltinci (Uradni list RS, št. 35/03) se spremeni 3. člen tako da glasi:
»3. člen
Sredstva iz proračuna, ki so namenjena za financiranje strank znašajo 0,3 % sredstev, ki jih ima občina opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občine in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog (primerna poraba).«.
2. člen
Drugi odstavek 4. člena se spremeni tako, da glasi:
»Mesečni izračun sredstev za posamezno stranko: primerna poraba Občine Beltinci x 0,3 %: seštevek glasov, ki so jih prejele stranke, ki so upravičene do financiranja x število glasov, ki jih posamezna stranka dobi na volitvah:12.«.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2011-12-153/V
Beltinci, dne 22. decembra 2011
Župan
Občine Beltinci
dr. Matej Gomboši l.r.

AAA Zlata odličnost