Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2012 z dne 9. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2012 z dne 9. 1. 2012

Kazalo

61. Sklep o določitvi članarine OOZ Ljubljana Vič za leto 2012, stran 116.

Na podlagi 33.b člena Statuta Območne obrtno-podjetniške zbornice Ljubljana Vič, je skupščina Območne obrtno - podjetniške zbornice Ljubljana Vič na svoji 4. redni seji dne 26. 11. 2011 sprejela
S K L E P
o določitvi članarine OOZ Ljubljana Vič za leto 2012
I.
Članarino OOZ Ljubljana Vič plačujejo člani Območne obrtno-podjetniške zbornice Ljubljana Vič (v nadaljnjem besedilu: OOZ Ljubljana Vič) za storitve in naloge, ki jih OOZ Ljubljana Vič opravlja skladno z drugim odstavkom 33.a člena Statuta.
II.
Članarina OOZ Ljubljana Vič za leto 2012 znaša ***8,00 EUR mesečno.
III.
Skladno s 33.a členom statuta OOZ Ljubljana Vič nastopi obveznost plačevanja članarine OOZ Ljubljana Vič z dnem, ko član postane ali je zavezanec za plačilo članarine po Obrtnem zakonu. V primeru, ko obveznost plačila članarine nastane tekom meseca, nastane obveznost plačevanja članarine OOZ Ljubljana Vič s prvim dnem naslednjega meseca, oziroma če članstvo v OOZ Ljubljana Vič preneha tekom meseca, preneha obveznost plačevanja članarine OOZ Ljubljana Vič zadnjega dne v mesecu, v katerem je članstvo prenehalo.
IV.
Članarina se plačuje mesečno, najpozneje do vsakega 15. v tekočem mesecu za pretekli mesec. Na pisno zahtevo člana se lahko članarina plačuje v naprej za obdobje treh mesecev ali letno do 15. v drugem tekočem mesecu izbranega obdobja.
V.
Članarina se plačuje na podlagi izstavljenega računa za vsakega člana posebej, ki ga izda Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Vič.
Članarina se na podlagi računa plačuje OOZ Ljubljana Vič na njen transakcijski račun.
Zapadlo in neplačano članarino izterjuje Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Vič, skladno s statutom OOZ Ljubljana Vič.
VI.
Ta sklep stopi v veljavo s 1. 1. 2012 in se objavi Uradnem listu Republike Slovenije ter se skladno s statutom OOZ Ljubljana Vič posreduje zavezancem za plačilo članarine OOZ Ljubljana Vič.
Andrej Stritar l.r.
Predsednik skupščine OOZ Ljubljana Vič

AAA Zlata odličnost