Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012

Kazalo

45. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 44.

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov /ZGO-1/ (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC, 111/05 – Odl. US: U-I-150/04-19, 93/05 – ZVMS, 120/06 – Odl. US: U-I-286/04-46, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1 in 20/11 – Odl. US: U-I-165/09-34), 25. točke prvega odstavka 2. in drugega odstavka 9. člena Zakona o cestah /ZCes-1/ (Uradni list RS, št. 109/10), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US: Up-2925/07-15 U-I-21/07-18, 76/08, 79/09, 51/10 in 84/10 – Odl. US: U-I-176/08-10) in 14. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01 in 38/04) je Občinski svet Občine Razkrižje na 8. redni seji dne 29. 12. 2011 sprejel
S K L E P
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1. člen
Na nepremičninah
+----------------+--------+------------+-----------+------------+
|K.O.      | Parc. | Namembnost |  Površina|  Vložna  |
|        |  št. |      |      | številka |
+----------------+--------+------------+-----------+------------+
|275 VEŠČICA   | 227/6 |   pot  |  2.139 m2|   269  |
+----------------+--------+------------+-----------+------------+
|275 VEŠČICA   | 225/9 |   pot  |   652 m2|   269  |
+----------------+--------+------------+-----------+------------+
|275 VEŠČICA   | 138/2 |   pot  |  6.531 m2|   269  |
+----------------+--------+------------+-----------+------------+
|275 VEŠČICA   |  52  |   pot  |  3.568 m2|   269  |
+----------------+--------+------------+-----------+------------+
|275 VEŠČICA   |  110 |   pot  |  1.705 m2|   269  |
+----------------+--------+------------+-----------+------------+
|278 GIBINA   |  589 |   pot  |   642 m2|   182  |
+----------------+--------+------------+-----------+------------+
|278 GIBINA   |  588 |   pot  |  1.557 m2|   182  |
+----------------+--------+------------+-----------+------------+
|276 RAZKRIŽJE  |  746 |   pot  |   415 m2|   182  |
+----------------+--------+------------+-----------+------------+
v Informacijskem sistemu eZK pri Vrhovnem sodišču Republike Slovenije vpisanih kot splošno ljudsko premoženje v splošni rabi, se vzpostavi status grajenega javnega dobra v lasti Občine Razkrižje.
2. člen
Navedene nepremičnine se odpišejo od obstoječih vložnih številk in vpišejo k novi vložni številki iste katastrske občine, kjer se vknjiži lastninska pravica na Občino Razkrižje, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje, z zaznambo, da so nepremičnine grajeno javno dobro lokalnega pomena.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0009/2011-1
Šafarsko, dne 30. decembra 2011
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l.r.