Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012

Kazalo

38. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2012, stran 38.

Na podlagi 20. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 2/04) in 15. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 102/11) je Občinski svet Občine Odranci na 8. redni seji dne 29. 12. 2011 sprejel
S K L E P
o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2012
1. člen
S tem sklepom se določi vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Odranci za leto 2012, ki znaša:
– zazidana stavbnega zemljišča 0,00027 €
– nezazidana stavbna zemljišča 0,00005 €.
2. člen
Pri izračunu nadomestila za zazidano stavbno zemljišče za stanovanjske objekte se upošteva 110 točk, za poslovne objekte 170 točk, za nezazidano stavbno zemljišče na območju stanovanjske gradnje 30 točk, za nezazidano stavbno zemljišče v obrtni coni 60 točk.
3. člen
Z dnem uporabe tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2011 (Uradni list RS, št. 27/11).
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2012 dalje.
Št. 51-8/2011
Odranci, dne 29. decembra 2011
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.