Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012

Kazalo

37. Sklep o cenah pokopaliških in pogrebnih storitev v Mestni občini Novo mesto, stran 34.

Na podlagi 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto UPB2 (Uradni list RS, št. 98/08) in v zvezi z 41. členom Odloka o izvajanju gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanja pokopališč ter o pogrebnih svečanostih v Mestni občini Novo mesto (v nadaljevanju: odlok), (Uradni list RS, št. 74/00 in 31/05), Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 11. seji z dne 22. 12. 2011 sprejme
S K L E P
o cenah pokopaliških in pogrebnih storitev v Mestni občini Novo mesto
1.
S tem sklepom se določijo nove cene pokopaliških in pogrebnih storitev v Mestni občini Novo mesto, nove cene storitev so naslednje:
2.
Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehajo veljati obstoječe cene pokopaliških in pogrebnih storitev.
3.
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-123/2011
Novo mesto, dne 27. decembra 2011
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.