Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012

Kazalo

26. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja VR 2/2 Kolezija, stran 27.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP in 43/11 – ZKZ-C) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) sprejemam
S K L E P
o prenehanju veljavnosti Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja VR 2/2 Kolezija
1.
S tem sklepom preneha veljati Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja VR 2/2 Kolezija (Uradni list RS, št. 65/09).
2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Objavi se tudi na spletnih straneh Mestne občine Ljubljana www.ljubljana.si.
Št. 3505-37/2009-25
Ljubljana, dne 27. decembra 2011
Podžupan
v začasnem opravljanju funkcije župana
Mestne občine Ljubljana
Aleš Čerin l.r.