Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012

Kazalo

11. Razpis nadomestnih volitev župana v Občini Duplek, stran 13.

Na podlagi 108. člena, v zvezi z drugim in tretjim odstavkom 26. člena ter 32. členom Zakona o lokalnih volitvah (ZLV), Občinska volilna komisija Občine Duplek na podlagi sklepa, sprejetega dne 29. 12. 2011
R A Z P I S U J E
nadomestne volitve župana v Občini Duplek
1. Nadomestne volitve župana se opravijo v nedeljo, 11. marca 2012 (dan glasovanja).
2. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje sobota, 7. januar 2012.
3. Nadomestne volitve vodi in izvede Občinska volilna komisija Občine Duplek.
Št. 040-12/2011-2
Duplek, dne 29. decembra 2011
Predsednik OVK
mag. Igor Strnad l.r.