Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012

Kazalo

3. Pravilnik o spremembi Pravilnika o določitvi cen tiskovin, obrazcev, tablic in določenih storitev v postopkih s področja varnosti cestnega prometa, stran 3.

Na podlagi 3. točke prvega odstavka 11. člena, 4. točke prvega odstavka 27. člena in 7. točke prvega odstavka 47. člena Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/10), druge alineje prvega odstavka 11. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/10) in 8. točke prvega odstavka 14. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 109/10) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o določitvi cen tiskovin, obrazcev, tablic in določenih storitev v postopkih s področja varnosti cestnega prometa
1. člen
V Pravilniku o določitvi cen tiskovin, obrazcev, tablic in določenih storitev v postopkih s področja varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 72/11) se priloga nadomesti z novo prilogo, ki je kot sestavni del priloga tega pravilnika.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-358/2011/12-0008481
Ljubljana, dne 27. decembra 2011
EVA 2011-2411-0114
dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet