Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012

Kazalo

1. Odločba o imenovanju Bojane Jovin Hrastnik za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani, na Oddelku za evropske zadeve, stran 1.

Na podlagi drugega odstavka 29. člena Zakona o državnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 77/09) in petega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 – ZUKN) je Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za pravosodje, številka 110-27/2011 z dne 7. 12. 2011, na 165. redni seji dne 22. 12. 2011 izdala naslednjo
O D L O Č B O
1. Bojana JOVIN HRASTNIK, rojena 22. 2. 1967, se imenuje za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani na Oddelku za evropske zadeve, za dobo osmih let.
2. Državna pravobranilka na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani na Oddelku za evropske zadeve Bojana JOVIN HRASTNIK nastopi delo 16. 1. 2012.
Št. 70201-6/2011
Ljubljana, dne 22. decembra 2011
EVA 2011-2011-0097
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister