Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011

Kazalo

, Stran 2981
Drugo preklicujejo
Avmedoska Azize, Kermaunerjeva ulica 28, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19503573, izdala Ekonomska fakulteta. gnq-324880 Avtoprevoz Tolmin d.o.o., Poljubinj 89f, Tolmin, dovolilnico, št. 0001491, za državo Hrvaško, oznaka države 191. gnw-324924 Avtoprevozništvo Mazzoni s.p., Petrovče 250, Petrovče, dovolilnico, št. 1330, za državo Ukrajino, oznaka države 804/03. gnj-324912 Benedik Petra, Dolenja vas 11, Selca, dijaško izkaznico, izdala Srednja šola za oblikovanje in fotografijo. gnq-324930 Boštjan Maček s.p., Ulica talcev 5, Šentjur, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500030804000 (za voznika O. Cherkashyn). gnr-324879 Gaj Grgij s.p., Stara vas - Bizeljsko 76, Bizeljsko, potrdilo za voznika Borislava Maričić, veljavno od 2. 8. 2011–31. 7. 2012, izdajateljica OZS, št. 009301/BGD12-2-3258/2011, leto izdaje 2011. gnx-324923 Glavač Primož, Prožinska vas 69, Štore, študentsko izkaznico, št. 64090094, izdala Fakulteta za elektrotehniko. gnh-324918 Intereks d.o.o., Gašperšičeva ulica 9A, Ljubljana, nalepko Gospodarske zbornice Slovenije, ki se nanaša na nalepko taksi table, reg. številka vozila je LJ JS-448, za vozilo Škoda Octavia. gny-324947 Inženirska zbornica Slovenije v skladu s 6. členom Pravilnika o obliki in vsebini izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih inženirjev (Uradni list RS, št. 51/04, 60/05, 73/05 in 55/11) neveljavne enotne žige in izkaznice pooblaščenih inženirjev: Bojan Podgornik, univ. dipl. inž. el., E-0106, Nikolaj Martin Rožič, univ. dipl. inž. geod., G-0428. Ob-5888/11 Jerant Kristina, Gabrje 10 pri Jančah, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19453980, izdala Ekonomska fakulteta. gnb-324895 Jović Mladen, Rimska cesta 19, Ljubljana, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500010933010, izdal Cetis, d.o.o. gno-324882 Kotnik Ivan, Meža 114, Dravograd, potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za pridobitev licence v cestnem prometu, št. 610876, izdajatelj Ministrstvo za promet, leto izdaje 1997. gnf-324891 Kurent Jure, Škrljevo 1, Trebnje, študentsko izkaznico, št. 64110113, izdala Fakulteta za elektrotehniko. gnn-324933 Mednarodni transport Emil Perc s.p., Armeško 13, Brestanica, licenco, št. 008078/002, za vlečno vozilo, registrska številka KK 63-80D. gng-324890 Mlin, d.o.o., Naklo, Podbrezje 3, Naklo, dovolilnico, številka 0001163, za državo Hrvaško, oznaka države HR. gnm-324934 Mrak Barbara, Ljubno 133, Radovljica, potrdilo o strokovnem izpitu, št.: SI-04/25, za zdravstvenega tehnika, izdalo Osnovno zdravstvo Gorenjske, 23. 7. 2004, izdano na ime Kopina Barbara. gnk-324886 Mujkić Mustafa, Koželjskega 6, Velenje, digitalno tahografsko kartico, št. 107050015306002, izdajatelj Cetis d.d. gnf-324941 Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva cesta 10, Ptuj, licenco, številka GE 003321/00595/035, za vozilo Mercedes benz 2538 6X4, registrska številka MB H0-18C. gnv-324904 PETROL, Slovenska energetska družba d.d., Dunajska 50, Ljubljana-Petrol, štampiljko pravokotne oblike z vsebino: PETROL 152/a, pod tem: Petrol d.d. 1527 Ljubljana, Dunajska cesta 50. gnu-324926 Pinter Ernest, Zabukovica 24, Griže, študentsko izkaznico, št. 63990302, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani. gnv-324925 Pipan Vojko s.p., Dobravlje 40B, Dobravlje, licenco, številka 008644/001, za vozilo O0306772, registrska številka GO A9-923. gnz-324946 Podobnik Martina, Idrijska Bela 14C, Idrija, študentsko izkaznico, št. 11070029, izdala Zdravstvena fakulteta Ljubljana. gnk-324911 Požar Jure, Kosovelova ulica 8D, Postojna, licenco nepremičninskega posrednika, številka 00422, izdajatelj Ministrstvo za okolje in prostor. gnl-324885 Ribnikar Kaja Marion, Rožna dolina cesta I/23A, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdal SVŠGI, Ljubljana. gnf-324916 Rimljan d.o.o., Vegova ulica 4, Ptuj, licenco, številka GE 003384/01812/002, za vozilo M.A.N. 19.403 FLC TS, registrska številka MB C2-63C. gnk-324936 Slivšek Klemen, Zdole 36 a, Krško, študentsko izkaznico, št. 22071610, izdala Fakulteta za šport v Ljubljani. gnt-324902 Sovič Franc s.p., Florjan 256, Šoštanj, številka 009529/005, za vozilo ALTOS 4146 K 8X4, registrska številka CE L4 - 54E. gnu-324905 Turšič Denis, Pot v Jele 22, Borovnica, dijaško izkaznico, izdala Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana. gnd-324872