Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011

Kazalo

, Stran 2980
Spričevala preklicujejo
Bartol Dominik, Zapotok 22, Ribnica, spričevalo 2. letnika Gimnazije Kočevje, izdano leta 2010. gnv-324900 Breznik Žan, Osenca 11A, Celje, spričevalo 1. in 2. letnika Šolskega centra Celje, smer elektrotehnik računalništva, izdani leta 2004, 2005. gnw-324899 Derguti Tea, Franca Rozmana Staneta 2, Kranj, indeks, št. 11240170188, izdal Inštitut in akademija za multimedije, leto izdaje 2009. gnj-324937 Deumić Sanela, Šalek 90, Velenje, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Trgovske šole (Šolski center Velenje), izdana leta 1999, 2000, 2001. gns-324928 Deumić Sanela, Šalek 90, Velenje, spričevalo 1. in 2. letnika Ekonomske šole in obvestilo o uspehu poklicne mature (smer ekonomski tehnik), izdajatelj Šolski center Velenje, izdana leta 2002, 2003. gni-324938 Drame Miroslav, Trebče 90, Bistrica ob Sotli, spričevalo - zaključno Steklarske šole Rogaška Slatina (brusilec kristalnega stekla), izdano leta 1996. gnd-324868 Grubor Željko, Gerbičeva 51, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gradbene šole v Ljubljani, št. 581-1992/93, izdano leta 1993. gni-324888 Hodzic Nijaz, 212 Runyon Ave St Louis MO, 63125, USA, diplomo Srednje gradbene šole. gnp-324906 Jančar Jožica, Podhojni hrib 3, Rob, spričevalo 2. letnika Srednje vzgojiteljske šole in gimnazija Ljubljana, izdano leta 2011. gnc-324869 Jokič Bogdan, Kriška 22, Kranj, spričevalo 4. letnika in spričevalo poklicne mature Srednje gostinske šole v Radovljici. gnz-324896 Jovan Dejan, Nušičeva 14, Celje, spričevalo NPK voznik, izdajatelj Zasavska ljudska univerza, izdano leta 2009. gnt-324877 Jularić Anamarija, Cesta v Gorice 23, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnik Srednje frizerske šole v Ljubljani. gnp-324931 Koderman Gregor, Šutna 76, Kamnik, indeks, št. 11240170049, izdala IAM. gnl-324935 Kogoj Janko, Blejska Dobrava 9, Blejska Dobrava, diplomo CSUI Jesenice, izdana leta 1992. gns-324865 Kogovšek Gorazd, Zelena ulica 23, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra Celje, št. 376, izdano leta 1996. gnm-324884 Kogovšek Jan, Vodnikova cesta 267, Ljubljana, spričevala 1. 2. in 3. letnika in obvestilo o uspehu, izdala Srednja strojna šola v Ljubljani, izdana v letih od 2005 do 2008. gnb-324870 Kordež Blow Urška, Jarška cesta 57, Domžale, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika ter mature Srednje upravno administrativne šole Ljubljana, izdano leta 2001–2005, izdano na ime Kordež. gnb-324945 Kovačec Metka, Grabe 19, Središče ob Dravi, spričevalo 1. in 2. letnika, izdala Kmetijska šola Ptuj, izdani leta 1997 in 1998. gnu-324901 Krušnik Cirnski Anja, Obrežje 49, Jesenice na Dolenjskem, spričevalo 4. letnika Gimnazije Nova Gorica, izdano leta 2011. gnx-324898 Kumer Aleš, Jerebova ulica 3A, Novo mesto, maturitetno spričevalo Gimnazije Novo mesto, št. 84, izdano leta 1983. gnt-324927 Kunurič Halim, Jezerski bb, 77240 Bosanska Krupa, spričevalo 2. letnika Srednje gradbene šole, izdano leta 1980. gno-324932 Lah Cristian, Soboška cesta 12, Ljutomer, spričevalo o zaključnem izpitu SPTŠ, št. 2006-S-030, izdano leta 2006, izdano na ime Kranjc. gng-324940 Makari Mojca, Šalamenci 34, Puconci, spričevalo o zaključnem izpitu, izdajatelj SETUAŠ, Murska Sobota, izdano leta 1996. gnm-324909 Milić Miroslav, Poljanski nasip 50, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje ekonomske šole, izdani leta 2003 in 2004. gng-324919 Novak Sebastijan, Spodnji Stari grad 34, Krško, spričevalo 8. razreda Osnovne šole Velika Dolina, št. 1. gnr-324908 Podobnik Martina, Idrijska Bela 14C, Idrija, indeks, št. 11070029, izdala Zdravstvena fakulteta Ljubljana, leto izdaje 2007. gnl-324910 Puhmajer Gregor, Šarhova ulica 37, Maribor, spričevalo 2. letnika Srednje biotehnične šole Maribor, št. 1/VET 163, 4107, izdano leta 2011. gns-324878 Rakarić Mateja, Cesta Borisa Kraigherja 1, Velenje, spričevalo 2., 3. in 4. letnika Steklarske šole Rogaška Slatina (smer steklarski tehnik), izdano leta 1994, 1995, 1986. gnp-324881 Repič Anita, Žapuže 21, Ajdovščina, maturitetno spričevalo Šolskega centra Postojna, izdano leta 2008. gnc-324894 Rimac Jozo, Frankovo naselje 165, Škofja Loka, spričevalo o zaključku Srednje gradbene, geodetske in ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 1972. gnb-324920 Rot Aleš, Kolodvorska ulica 12A, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje šole za oblikovanje in fotografijo, izdano leta 2009. gne-324917 Rožič Tom, Muratova ulica 1A, Slovenj Gradec, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole Slovenj Gradec, izdano leta 2011. gno-324907 Savković Radomir, NHM 23, Sevnica, spričevalo o opravljenem preizkusu znanja za pridobitev temeljnih kvalifikacij, št. 0002556, izdano leta 2011. gnh-324889 Škorjanec Srečko, Župančičeva ulica 23, Slovenska Bistrica, spričevalo 4. letnika Lesarske šole Maribor, izdano leta 1980. gnn-324883 Todorović Suzana, Matteottijeva 6, Piran - Pirano, spričevala Tekstilne in frizerske srednje šole Maribor, izdana leta 1980, 1981 in 1982. gnj-324887 Zajšek Urška, Dobletina 36, Nazarje, spričevalo 1. letnika Šolskega centra Velenje, izdano leta 2010. gni-324913 Zajšek Urška, Dobletina 36, Nazarje, obvestilo o uspehu 2. letnika Šolskega centra Velenje, leto izdaje 2011. gnh-324914 Zotler Anton, Klanec 15, Komenda, spričevalo 3. letnika, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje lesarske šole, Ljubljana, izdano leta 1990. gng-324915 Zupan Jani, Cesta maršala Tita 45, Jesenice, spričevalo 3. letnika Srednje šole Jesenice, izdano leta 2011. gns-324903