Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011

Kazalo

X Pd 1616/2011 Os-5860/11 , Stran 2979
X Pd 1616/2011 Os-5860/11
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani na podlagi 49. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 19/94) obvešča vse zainteresirane stranke, da je uveden kolektivni delovni spor med predlagateljem Sindikat finančnih organizacij Slovenije, Dalmatinova ulica 4, Ljubljana in nasprotnim udeležencem Vzajemna Zdravstvena zavarovalnica d.v.z., Svet delavcev, Vošnjakova ulica 2, Ljubljana. Vse osebe, organi ali organizacije, ki so nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o katerem se odloča, imajo možnost, da se postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu naj prijavijo v 8 dneh od objave v Uradnem listu RS, lahko pa tudi ves čas postopka na naroku s pisno vlogo. Poravnalni in prvi narok za glavno obravnavo je razpisan na dan 3. februar 2012 ob 8.30, v sobi št. 7/III Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, Resljeva 14, Ljubljana. Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglasni deski tega sodišča dne 14. decembra 2011.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani dne 14. 12. 2011