Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011

Kazalo

D 101/2011 Os-5305/11 , Stran 2979
D 101/2011 Os-5305/11
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je v zapuščinski zadevi po pokojni Špiljak Justini, rojeni 24. 9. 1924, Slovenski, samski, nazadnje stalno stanujoči Kidričeva ulica 71a, Rogaška Slatina, umrli dne 6. 10. 2010, v skladu s prvim in drugim odstavkom 130. člena in prvim odstavkom 131. člena Zakona o dedovanju (v nadaljevanju: ZD) dne 21. 9. 2011 sklenilo: objavi se oklic tistim, ki imajo pravico do dediščine po pokojni Špiljak Justini, naj se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica. Vabilo z oklicem neznanim dedičem po pokojni Špiljak Justini se po pravnomočnosti tega sklepa objavi za čas enega leta tudi z nabitjem na oglasno desko tukajšnjega sodišča. Za začasno skrbnico neznanim dedičem po pokojni Špiljak Justini se postavi Nataša Kranjec, delavka tukajšnjega sodišča. Začasna skrbnica bo zastopala neznane dediče v zapuščinskem postopku.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah dne 21. 9. 2011