Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011

Kazalo

D 107/2011 Os-5644/11 , Stran 2978
D 107/2011 Os-5644/11
Pri tukajšnjem sodišču vodimo zapuščinski postopek po Jožefu Uršiču, rojenem 2. 3. 1882 na Slapu 51, ob smrti neznanega bivališča, ki je bil razglašen za mrtvega, kot datum smrti pa določen 24. 10. 1951. Sodišče razpolaga s podatkom, da je bil zapustnik poročen in je leta 1910 odšel v Ameriko. Podatki o morebitnih otrocih in njihovih potomcih niso znani. Sodišče razpolaga s podatkom, da je imel zapustnik brata Alojzija in Alberta. Albert je imel hčerko Albino (Albo) Uršič-Geržina, ta pa hčerko Marijo Antonijo Uršič-Ladavaz, niso pa znani podatki o morebitnih otrocih Alojzija Uršiča in njihovih potomcih. Glede na navedeno sodišče poziva morebitne zapustnikove otroke in njihove potomce, ter morebitne otroke zapustnikovega brata Alojzija in njihove potomce, da se v roku enega leta od objave tega oklica v Uradnem listu Republike Slovenije in sodni deski tega sodišča priglasijo sodišču. Po poteku navedenega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo in zadevo zaključilo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ajdovščini dne 23. 11. 2011