Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011

Kazalo

In 18/2010 Os-4895/11 , Stran 2978
In 18/2010 Os-4895/11
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je v izvršilni zadevi upnice Tjaše Grčar, Ulica Bratov Vošnjakov 8, Celje, ki jo zastopa Velimir Cugmas, odvetnik v Slovenskih Konjicah, zoper dolžnika Romana Poljšak, Gorica 17/a, Šmartno v Rožni dolini, zaradi izterjave 1.364,08 EUR s pripadki, dne 23. 9. 2011, sklenilo: za začasnega zastopnika dolžnika Romana Poljšaka, Gorica pri Šmartnem 17/a, Šmartno v Rožni dolini, se postavi odvetnica Maksimilijana Kincl Mlakar, Slomškova ulica 3, Šmarje pri Jelšah. Začasna zastopnica ima v postopku za katerega je postavljen za pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler pristojen Center za socialno delo ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Šmarjah pri Jelšah dne 23. 9. 2011

AAA Zlata odličnost