Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011

Kazalo

VL 62730/2008 Os-5739/11 , Stran 2978
VL 62730/2008 Os-5739/11
Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni zadevi upnika Hypo Leasing d.o.o., Dunajska cesta 117, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Gregor Velkaverh, Ferrarska ulica 12, Koper, proti dolžniku Damirju Opsenica, Nazorjeva 13, Izola – Isola, ki ga zastopa zakoniti zastopnik odvetnik Alojz Butinar, Verdijeva 7, p.p. 650, Koper – Capodistria, zaradi izterjave 7.768,67 EUR s pp, sklenilo: dolžniku Damirju Opsenica se kot začasni zastopnik v izvršilni zadevi opr. št. VL 62730/2008 postavi odvetnik Alojz Butinar iz Kopra. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika v postopku vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu dne 16. 11. 2011