Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011

Kazalo

VL 138146/2010 Os-5513/11 , Stran 2978
VL 138146/2010 Os-5513/11
V izvršilni zadevi upnice Hypo Leasing podjetje za financiranje d.o.o., Dunajska cesta 117, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik Ferfolja, Ljubič in Partnerji, Odvetniška družba, o.p., d.n.o., Slomškova ulica 17, Ljubljana, proti dolžniku Bojanu Simić, Ulica Bratov Greifov 11, Maribor – dostava, ki ga zastopa zakoniti zastopnik odvetnik Alojz Butinar, Verdijeva 7, p.p. 650, Koper – Capodistria, zaradi izterjave 22.953,18 EUR s pp, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju sklenilo: odvetnika Alojza Butinarja iz Kopra se postavi za začasnega zastopnika dolžniku Bojanu Simiću. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika v postopku vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da mu je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu dne 4. 11. 2011