Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011

Kazalo

VL 32560/2010 Os-5738/11 , Stran 2978
VL 32560/2010 Os-5738/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Porsche Kredit in Leasing SLO, d.o.o., Verovškova ulica 74, Ljubljana, ki ga zastopa odvetniška družba Tratnik, Sočan in Bogataj o.p.d.n.o., Miklošičeva cesta 30, Ljubljana, proti dolžniku Francu Pelko, Šmarješke Toplice 12, Šmarješke Toplice, ki ga zastopa zakoniti zastopnik odvetnik Mirko Bilbija, Novi trg 11, Novo mesto, zaradi izterjave 4.902,46 EUR,sklenilo: dolžniku Francu Pelku, Šmarješke Toplice 12, Šmarješke Toplice, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Mirko Bilbija, Novi trg 11, 8000 Novo mesto. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 6. 10. 2011