Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011

Kazalo

VL 212669/2010 Os-5723/11 , Stran 2978
VL 212669/2010 Os-5723/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Si.mobil d.d., Šmartinska cesta 134b, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Filipov, Petrovič, Jeraj, Fabiani, o.p. d.o.o., Tomšičeva ulica 3, Ljubljana, proti dolžniku Domku Brkić, Trg svobode 23, Tržič, ki ga zastopa zakonita zastopnica odvetnica Renata Godnjov Špik, Kovorska cesta 31, Tržič, zaradi izterjave 370,75 EUR, sklenilo: dolžniku Domku Brkić, Trg svobode 23, Tržič, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnica Renata Godnjov Špik, Kovorska cesta 31, Tržič. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 26. 9. 2011

AAA Zlata odličnost