Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011

Kazalo

VL 92333/2011 Os-5711/11 , Stran 2978
VL 92333/2011 Os-5711/11
Okrajno sod. v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika KBM-FINEKO, Družba za finančne storitve, trženje in svetovanje d.o.o. - Skupina Nove KBM, Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor, ki ga zastopa odvetnik Darko Vran, Ulica talcev 3, Maribor, proti dolžnici Svetlani Šimic, Valvasorjeva ulica 64, Maribor, ki jo zastopa zakonita zastopnica odvetnica Andreja Dajčman, Barvarska ulica 7, Maribor, zaradi izterjave 26.752,91 EUR, sklenilo: dolžnici Svetlani Šimic, Valvasorjeva ulica 64, Maribor, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Andreja Dajčman, Partizanska cesta 16, Maribor. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 21. 10. 2011