Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011

Kazalo

VL 128041/2008 Os-5709/11 , Stran 2977
VL 128041/2008 Os-5709/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Si.mobil d.d., Šmartinska cesta 134b, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Biljana Ana Filipov, Tomšičeva ulica 3, Ljubljana, proti dolžniku Bogdanu Fon, Žnidarčičeva ulica 34, Šempeter pri Gorici, ki ga zastopa odvetnica Tanja Marušič, Kidričeva 18, Nova Gorica, zaradi izterjave 156,07 EUR, sklenilo: dolžniku Bogdanu Fon, Žnidarčičeva ulica 34, Šempeter pri Gorici, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi Tanja Marušič, Kidričeva 18, Nova Gorica. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 20. 10. 2011