Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011

Kazalo

VL 31268/2011 Os-5533/11 , Stran 2977
VL 31268/2011 Os-5533/11
Okrajno sodišče je v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Radiotelevizija Slovenija Javni zavod, Ljubljana, Kolodvorska ulica 2, Ljubljana, ki ga zastopa Olga Škrube, Kolodvorska 2, Ljubljana, proti dolžniku Marjanu Babič, Prešernova ulica 14b, Kamnik, ki ga zastopa začasni zastopnik odvetnik Peter Železen, Posavskega ulica 22, Ljubljana, zaradi izterjave 424,96 EUR, sklenilo: dolžniku Marjanu Babič, Prešernova ulica 14b, Kamnik, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi Peter Železen, Posavskega ulica 22, Ljubljana. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 14. 10. 2011