Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011

Kazalo

P 461/2010-II Os-4961/11 , Stran 2977
P 461/2010-II Os-4961/11
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici Jadranki Juhant v pravdni zadevi tožeče stranke Srečka Marolta, Zavrstnik 54b, Šmartno pri Litiji, ki ga na podlagi odločbe Centra za socialno delo Litija, št. 1221-61/2009 z dne 23. 12. 2009, zastopa skrbnica za posebni primer Sonja Marolt, njo pa Carmen Dobrnik, odvetnica v Ljubljani, proti toženi stranki 1. Zmagu Penčurju, Topilniška ulica 16, Litija in 2. Snežani Vidakovič, Jerebova ulica 3, Litija, zaradi ugotovitve neveljavnosti pravnega posla o ustanovitvi hipoteke v neposredno izvršljivem notarskem zapisu in zaradi plačila, pcto. 81.000,00 EUR, dne 29. 11. 2010 sklenilo: predlogu tožeče stranke se ugodi in se drugotoženi stranki Snežani Vidakovič postavi začasni zastopnik, odvetnik Ivan Blatnik, Kešetovo 15, Trbovlje. Postavljeni začasni zastopnik ima v predmetnem postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice ima začasni zastopnik od dneva postavitve do tedaj, dokler drugotožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani dne 29. 11. 2010