Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011

Kazalo

VL 772/2009 Os-5736/11 , Stran 2977
VL 772/2009 Os-5736/11
V izvršilni zadevi upnika City MB d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor – dostava, ki ga zastopa Peter Pečenik, Partizanska cesta 13a, Maribor – dostava zoper dolžnika Nikola Čučak, Žitna 10, Maribor - dostava, zaradi izterjave 537,25 EUR s pp., se na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr. št. VL 772/2009 z dne 22. 1. 2009 zarubi nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo: stanovanje z oznako 30, na naslovu Žitna ul. 10, v Mariboru, v izmeri 88,81 m2, last dolžnika Nikole Čučaka do celote.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 24. 11. 2011