Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011

Kazalo

In 68/2011 Os-5724/11 , Stran 2977
In 68/2011 Os-5724/11
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr. št. VL 18735/2010 z dne 16. 2. 2010, ki je dne 3. 3. 2010 postal pravnomočen in izvršljiv, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Marijana Hojsa, opr. št. IZV 2011/09252 z dne 21. 6. 2011, bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je stanovanje, parc. št. 1370, k.o. Jesenice, na naslovu Ulica Franca Benedičiča 10, Jesenice, v 5. nadstropju/št. 21, last dolžnika Marino Malenšek, Benedičičeva 10, Jesenice, zarubljena v korist upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska cesta 3, Koper, zaradi izterjave 15.968,45 EUR s pp. Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah dne 6. 12. 2011