Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011

Kazalo

SV 926/11 Ob-5894/11 , Stran 2976
SV 926/11 Ob-5894/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarja Gorazda Šifrerja iz Maribora, opravilna številka SV 926/2011 z dne 19. 12. 2011 je: – stanovanje št. 2, v izmeri 41,95 m2, locirano v mansardi poslovno stanovanjske stavbe, z identifikacijsko oznako 564, ki stoji na parc. št. 600, k.o. Spodnje Hoče, na naslovu Pohorska cesta 20, 2311 Hoče, za katero v zemljiški knjigi še ni vzpostavljena etažna lastnina, v lasti zastaviteljice Lerš Maje, stanujoče Hrastje 30, 2341 Limbuš, in zastavitelja Unuk Zorana, stanujočega Bistriška cesta 69, 2319 Poljčane, in sicer vsakega do ½ celote, zastavljeno v korist Nove KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, MŠ: 5860580000, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 45.000,00 EUR s pripadki.