Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011

Kazalo

SV 1839/11 Ob-5891/11 , Stran 2976
SV 1839/11 Ob-5891/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Uroša Kosa, iz Ljubljane, Cigaletova ulica 7, opr. št. SV 1839/11 z dne 14. 2. 2011 je bilo stanovanje (ID št. 1739-6006-11), z neto tlorisno površino dela stavbe, v izmeri 49.92 m2, kateremu pripada odprt balkon in klet - shramba in se nahaja v četrti etaži stavbe, na naslovu Tugomerjeva ulica 14, ki stoji na nepremičnini ID znak 1739-557/41-0, parcela št. 557/41, k.o. 1739 Zgornja Šiška in na nepremičnini ID znak 1739-557/17-0, parcela št. 557/17, k.o. 1739 Zgornja Šiška, last zastaviteljice Tine Bunčić na podlagi notarskega zapisa prodajne pogodbe, opr. št. SV 1868/11, z dne 12. 9. 2011, notarke Nade Kumar, sklenjene z Saviozzi Branko kot prodajalko, zastavljeno v korist upnice, SKB Banke d.d. Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Ajdovščina 4, matična št. 5026237000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 100.000,00 EUR, s pripadki.