Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011

Kazalo

SV 849/11 Ob-5890/11 , Stran 2976
SV 849/11 Ob-5890/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz Maribora, opr. št. SV 849/11 z dne 20. 12. 2011, sta bili nepremičnini: – dvosobno stanovanje št. 2, v izmeri 47,42 m2, v pritličju večstanovanjske stavbe (ID stavbe 1469), na naslovu Gregorčičeva 36, 2000 Maribor, stoječe na parceli št. 1367/0, k.o. 658 Koroška vrata; – dvosobno stanovanje št. 3, v izmeri 44 m2, v pritličju večstanovanjske stavbe (ID stavbe 1469), na naslovu Gregorčičeva 36, 2000 Maribor, stoječe na parceli št. 1367/0, k.o. 658 Koroška vrata; katere je zastavitelj Repina Jernej pridobil na podlagi verige listin, in sicer: – z izvirnikom kupoprodajne pogodbe z dne 12. 9. 2011, sklenjene med Zvezo Mariborskih Športnih Društev Branik kot prodajalcem, in Nukič Jadranko kot kupovalko, in z izvirnikom prodajne pogodbe z dne 5. 12. 2011, sklenjene med Nukič Jadranko kot prodajalko, in Repina Jernejem kot kupcem – oboje za stanovanje št. 2, natančneje opisano v prejšnjem odstavku; – z izvirnikom kupoprodajne pogodbe z dne 30. 12. 2002, sklenjene med Mariborskim Športnim Društvom Branik kot prodajalcem, in Repina Dragom kot kupcem, in z izvirnikom darilne pogodbe z dne 9. 11. 2011, sklenjene med Repina Dragom kot darilodajalcem, in Repina Jernejem kot obdarjencem – oboje za stanovanje št. 3, natančneje opisano v prejšnjem odstavku, zastavljeni v korist banke – upnice Hypo Alpe-Adria-bank d.d., s sedežem na naslovu Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana, matična številka 1319175000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 74.000,00 EUR, s pripadki in spremenljivo obrestno mero v višini 3-mesečni Euribor + 2,95%-letno in z zapadlostjo zadnjega obroka kredita v plačilo na dan 31. 12. 2041.

AAA Zlata odličnost