Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011

Kazalo

SV 1104/2011 Ob-5863/11 , Stran 2976
SV 1104/2011 Ob-5863/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja iz Radovljice, opr. št. SV 1104/2011 z dne 14. 12. 2011, je bila nepremičnina – posamezni del št. 5, v pritličju stavbe št. 208, k.o. 2165 – Kropa, na naslovu Kropa 3D, 4245 Kropa, katere lastnik je Gabrijel Stanislav, rojen 22. 4. 1964, stanujoč Kropa 3b, 4245 Kropa, ki stoji na parceli št. 458/2, k.o. 2165 – Kropa (ID 19670673), skupaj s solastnino na splošnih skupnih delih stavbe in solastnino na pripadajočem zemljišču, zastavljena na podlagi sporazuma strank v korist imetnika UniCredit Banka Slovenija d.d., s sedežem Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, MŠ 5446546000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 31.000,00 EUR s pp. z zapadlostjo 31. 12. 2031.