Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011

Kazalo

Ob-5873/11 , Stran 2972
Ob-5873/11
Družba Mladinski serivs Kranj, d.o.o., s sedežem v Kranju in poslovnim naslovom Koroška cesta 31, Kranj, matična številka 5157684000, je kot prevzemna družba dne 13. 12. 2011 registrskemu sodišču v Kranju predložila Pogodbo o pripojitvi, sklenjeno med prevzeto družbo EB trgovina in zastopanje d.d., skrajšano EB d.d., s sedežem v Kranju in poslovnim naslovom Gregorčičeva ulica 8, Kranj, matična številka 5302021000 in prevzemno družbo Mladinski servis Kranj, d.o.o., s sedežem v Kranju in poslovnim naslovom Koroška cesta 31, Kranj, matična številka 5157684000, z dne 13. 12. 2011. Pogodbo o pripojitvi z dne 13. 12. 2011 je pregledal tudi nadzorni svet prevzete družbe in sprejel pisno poročilo o pripojitvi. Vsi družbeniki prevzemne družbe imajo pravico do vpogleda listin iz drugega odstavka 586. člena ZGD-1 na sedežu prevzemne družbe, vsak delovni dan, med 10. in 12. uro. Družba bo vsakemu družbeniku na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni dan brezplačno dala prepis teh listin. Prevzemna družba je edini lastnik prevzete družbe, zaradi tega in v skladu s 599. členom ZGD-1 direktor prevzemne družbe ne zahteva, da bi o soglasju za pripojitev odločala skupščina prevzemne družbe. Družbeniki prevzemne družbe, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala prevzemne družbe, lahko v roku enega meseca od sprejema sklepa edinega delničarja prevzete družbe o soglasju za pripojitev zahtevajo, da o soglasju za pripojitev odloča na svoji skupščini tudi skupščina prevzemne družbe.
Mladinski servis Kranj, d.o.o. direktor Gorazd Beton