Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011

Kazalo

Št. 01476 Ob-5847/11 , Stran 2963
Št. 01476 Ob-5847/11
Na podlagi 35. in 36. člena Statuta Zdravstvenega doma Trbovlje in sklepa s 3. seje sveta z dne 7. 12. 2011, Svet zavoda Zdravstvenega doma Trbovlje razpisuje Strokovnega vodjo Zdravstvenega doma Trbovlje za mandatno dobo 4 leta. Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, mora kandidat izpolnjevati še naslednje pogoje: – da je zdravnik specialist dejavnosti zdravstvenega doma, – da ima najmanj pet let delovnih izkušenj v zdravstveni stroki. Strokovni vodja opravlja dela strokovnega vodje poleg svojega dela polovičen delovni čas. Kandidati naj svoje prijave opremijo z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev v roku 8 dni po objavi in jih pošljejo na naslov: Zdravstveni dom Trbovlje, Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje. O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku 30 dni od dneva objave razpisa.
Zdravstveni dom Trbovlje