Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011

Kazalo

Št. 313 Ob-5840/11 , Stran 2963
Št. 313 Ob-5840/11
Svet zavoda Osnovne šole Louisa Adamiča Grosuplje, Tovarniška cesta 14, 1290 Grosuplje, na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11) razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11). Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. Predviden začetek dela: 1. 9. 2012. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, program vodenja zavoda, dosedanje izkušnje, kratek življenjepis) pošljite v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet Zavoda Osnovne šole Louisa Adamiča Grosuplje, Tovarniška cesta 14, 1290 Grosuplje, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja. Kandidati/ke bodo prejeli/e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet Zavoda Osnovne šole Louisa Adamiča Grosuplje

AAA Zlata odličnost